• No Demo
 •  盜心賊 
 • 18162    9.9
 • No Demo
 •  黛顏淺淺 
 • 22474    9.9
 • No Demo
 •  寧馨兒 
 • 25597    9.9
 • No Demo
 •  ♥粉粉♥ 
 • 27278    9.9
 • No Demo
 •  彼岸花♥ 
 • 25298    9.0
 • No Demo
 •  ✦✧蕊娜娜✧✦ 
 • 27826    9.5
 • No Demo
 •  ♥紅茶 
 • 27738    9.7
 • No Demo
 •  💖貓咪.💖 
 • 24085    9.5
 • No Demo
 •  深藍色♥ 
 • 26807    9.9
 • No Demo
 •  ღ妞妞兒ღ 
 • 26374    9.3
 • No Demo
 •  C走你的心♥ 
 • 29052    10.0
 • No Demo
 •  ♥雅娜♥ 
 • 13304    9.8
 • No Demo
 •  ❤ 菲妮 ❤ 
 • 20446    10.0
 • No Demo
 •  小石鑽♥ 
 • 13300    10.0
 • No Demo
 •  唐娜 
 • 24874    9.8
 • No Demo
 •  想入妃妃❤ 
 • 22751    9.8
 • No Demo
 •  ♥毒藥♥ 
 • 26578    9.7
 • No Demo
 •  滴雞精 
 • 27201    9.9
 • No Demo
 •  ♥佳美♥ 
 • 28163    10.0
 • No Demo
 •  陆陆 
 • 28729    7.7
 • No Demo
 •  咪小月~❤️Ⓜ 
 • 27323    9.5
 • No Demo
 •  樂活♥️ 
 • 29203    10.0
 • No Demo
 •  凱特 
 • 14699    9.6
 • No Demo
 •  小嵐❤ 
 • 14870    9.5
 • No Demo
 •  彎彎❤ 
 • 14780    9.5
 • No Demo
 •  后宫美人 
 • 16633    9.6
 • No Demo
 •  情若能自控 
 • 11740    9.4
 • No Demo
 •  天使非完美 
 • 11902    9.8
 • No Demo
 •  小蜜~ 
 • 17675    8.9
 • No Demo
 •  大波絲襪美人 
 • 16048    10.0
 • No Demo
 •  水水蜜桃 
 • 24856    10.0
 • No Demo
 •  含情女人心 
 • 25979    6.9
 • No Demo
 •  寂寞閨秀 
 • 25219    10.0
 • No Demo
 •  摸摸姐姐 
 • 27971    10.0
 • No Demo
 •  騷妹風情 
 • 16940    
 • No Demo
 •  素心藍 
 • 27729    
 • No Demo
 •  甜蜜-Girl❤ 
 • 22266    
 • No Demo
 •  可可~❤️Ⓜ 
 • 25711    10.0
 • No Demo
 •  性感初戀 
 • 29304    
 • No Demo
 •  ♥寶兒♥ 
 • 14858    8.2
 • No Demo
 •  韓雅❤ 
 • 15627    10.0
 • No Demo
 •  ❤裘裘❤ 
 • 15093    9.4
 • No Demo
 •  喬安ღ 
 • 15592    10.0
 • No Demo
 •  沐妃 
 • 15126    8.8
 • No Demo
 •  飄飄❤ 
 • 15094    8.9
 • No Demo
 •  皮皮♥♡ 
 • 15603    9.2
 • No Demo
 •  果果 
 • 15085    9.7
 • No Demo
 •  小羽公主 
 • 15614    9.1
 • No Demo
 •  ❤小優❤ 
 • 15593    9.1
 • No Demo
 •  妮可甜心 
 • 15626    9.4
 • No Demo
 •  助理奧莉薇❤ 
 • 15084    9.5
 • No Demo
 •  啾比♥ 
 • 15074    9.7
 • No Demo
 •  維納斯 
 • 15021    10.0
 • No Demo
 •  貓貓❤ 
 • 15353    8.0
 • No Demo
 •  ❤小湘❤ 
 • 15300    9.2
 • No Demo
 •  ❤艾琳❤ 
 • 15086    9.3
 • No Demo
 •  AV優露乳 
 • 15604    5.5
 • No Demo
 •  New 喜兒 
 • 15299    10.0
 • No Demo
 •  俏麗小饅頭 
 • 15504    10.0
 • No Demo
 •  小土匪❤ 
 • 14702    9.8
 • No Demo
 •  咪琪寶貝㊣ 
 • 12872    10.0
 • No Demo
 •  ❤Mita❤ 
 • 16150    10.0
 • No Demo
 •  Ask 
 • 16171    10.0
 • No Demo
 •  小柔❤ 
 • 16153    9.1
 • No Demo
 •  小8❤ 
 • 15827    8.3
 • No Demo
 •  妮妮❤ 
 • 16169    9.4
 • No Demo
 •  Amber❤ 
 • 15799    7.0
 • No Demo
 •  雨彤♥ 
 • 16182    9.0
 • No Demo
 •  Una❤ 
 • 16126    8.1
 • No Demo
 •  米米娜 
 • 12880    7.3
 • No Demo
 •  安娜♡ 
 • 19798    8.7
 • No Demo
 •  媚惑小狐 
 • 13178    
 • No Demo
 •  ♥♥小雨♥♥ 
 • 16141    7.0
 • No Demo
 •  ♥漢娜 ♥ 
 • 19796    10.0
 • No Demo
 •  毒婦 
 • 14461    9.6
 • No Demo
 •  雨後初晴 
 • 15731    9.9
 • No Demo
 •  小艾❤ 
 • 14605    10.0
 • No Demo
 •  香檳❤ 
 • 15741    9.8
 • No Demo
 •  小G逼逼 
 • 14611    9.2
 • No Demo
 •  Annie❤ 
 • 14545    7.5
 • No Demo
 •  花娜 
 • 14619    9.4
 • No Demo
 •  綺兒<3 
 • 12881    8.5
 • No Demo
 •  可愛穎穎 
 • 15872    8.9
 • No Demo
 •  小玫❤ 
 • 14496    10.0
 • No Demo
 •  舒菲 
 • 13105    
 
 
 1. Weekly Maintenance
  Dear users, the server maintenance takes place from 07:30 am (GMT+8) every Thursday for 5 to 10 minutes. We sincerely apologize for the inconvenience.
 2. 2015-12-29
  親愛的用戶您好,伺服器將於 2015-12-30 上午 06:00 至 14:00 進行維護及更新作業,維護期間內可能會有一段時間無法連線之情況,不便之處敬請見諒。
 3. 2015-04-11
  親愛的用戶您好,為提供更好的服務品質,聯合信用卡中心 (NCCC) 將於 2015/04/13 (一) 02:00 am 進行設備更新,預計更新約三個小時至 05:00 am,於更新期間暫時無法使用「信用卡交易」,不便之處,敬請見諒。
 4. 2013-11-02
  親愛的用戶您好,因 2013-11-03 (週日) 09:00 至 12:30 將進行電力施工,期間將暫停服務,因雨則可能延期,如有不便,敬請見諒。
 5. more
 1. First

  Introduction about "盜心賊"
  盜心賊
 2. Second

  Introduction about "涵妮"
  涵妮
 3. Third

  Introduction about "白亞琳"
  白亞琳
 4. Fourth

  Introduction about "♥歐陽娜娜♥"
  ♥歐陽娜娜♥
 5. Fifth

  Introduction about "靈♥"
  靈♥
 6. Sixth

  Introduction about "安妞♥"
  安妞♥
 7. Seventh

  Introduction about "甜心貓♥"
  甜心貓♥
 8. Eighth

  Introduction about "♥呂薇 ♥"
  ♥呂薇 ♥
 9. Ninth

  Introduction about "寂寞閨秀"
  寂寞閨秀
 10. Tenth

  Introduction about "♥佳美♥"
  ♥佳美♥