• No Demo
 •  小迷i 
 • 10595    8.0
 • No Demo
 •  小騷妹 
 • 10451    
 • No Demo
 •  宮S 
 • 10867    10.0
 • No Demo
 •  口愛女優 
 • 10680    
 • No Demo
 •  含春護士姐姐 
 • 10429    
 • No Demo
 •  新人x 
 • 10929    
 • No Demo
 •  A小悠悠 
 • 10669    
 • No Demo
 •  超完美情人 
 • 10028    6.6
 • No Demo
 •  粉嫩小雪 
 • 10856    
 • No Demo
 •  如夢幽蘭 
 • 10789    
 • No Demo
 •  丫美蝶 
 • 10854    
 • No Demo
 •  思春波妹 
 • 10855    
 • No Demo
 •  玫瑰之約 
 • 10778    9.6
 • No Demo
 •  新人_美麗主播 
 • 10919    
 • No Demo
 •  陋室聞茶香6 
 • 10491    8.6
 • No Demo
 •  小魚兒 
 • 10054    8.2
 • No Demo
 •  狂野 night 
 • 10128    4.5
 • No Demo
 •  蜜桃小豔 
 • 10739    
 • No Demo
 •  ★淺曖 
 • 10613    10.0
 • No Demo
 •  最後的獨占 
 • 10547    7.6
 • No Demo
 •  舒舒 
 • 10258    
 • No Demo
 •  瑞雪 
 • 10412    
 • No Demo
 •  歐陽玲子 
 • 10863    
 • No Demo
 •  AV女生 
 • 10821    
 • No Demo
 •  新人~百分配合 
 • 10156    6.0
 • No Demo
 •  壞到剛剛好 
 • 10232    5.0
 • No Demo
 •  小騷同學 
 • 10825    2.6
 • No Demo
 •  美波女孩 
 • 10822    10.0
 • No Demo
 •  名旺一族~什麽都敢 
 • 10873    
 • No Demo
 •  檳榔妹露露 
 • 10833    
 • No Demo
 •  波波動人 
 • 10836    
 • No Demo
 •  極品奶妹 
 • 10824    
 • No Demo
 •  腿間誘惑 
 • 10840    
 • No Demo
 •  ─╄ove丶給我一隻煙 
 • 10846    
 • No Demo
 •  絕色妖姬 
 • 10829    
 • No Demo
 •  幼教小老師 
 • 10797    
 • No Demo
 •  女炮兵 
 • 10828    
 • No Demo
 •  媚兒寇 
 • 10868    
 • No Demo
 •  愛秀寶貝 
 • 10690    
 • No Demo
 •  DaDa 愛 
 • 10582    10.0
 • No Demo
 •  傻妹 
 • 10826    
 • No Demo
 •  ☆戀戀不捨☆ 
 • 10373    8.0
 • No Demo
 •  貓貓 
 • 10792    
 • No Demo
 •  甜心寶貝b 
 • 10311    8.7
 • No Demo
 •  火辣妹子 
 • 10444    
 • No Demo
 •  新人﹋晶晶 
 • 10488    6.6
 • No Demo
 •  小敏 
 • 10590    
 • No Demo
 •  知性俏佳人 
 • 10859    5.0
 • No Demo
 •  小嫩嫩 
 • 10832    
 • No Demo
 •  小月月 
 • 10581    10.0
 • No Demo
 •  誘人小浪花 
 • 10434    8.5
 • No Demo
 •  雪狐貍 
 • 10234    7.0
 • No Demo
 •  yoyow 
 • 10244    8.0
 • No Demo
 •  唯ゞ美 
 • 10766    8.2
 • No Demo
 •  萬人迷m 
 • 10436    
 • No Demo
 •  墮落天使 
 • 10827    
 • No Demo
 •  Le0、A 
 • 10661    
 • No Demo
 •  少男殺手 
 • 10875    
 • No Demo
 •  小佈丁 
 • 10784    
 • No Demo
 •  藍色的誘惑 
 • 10329    8.3
 
 
 1. Weekly Maintenance
  Dear users, the server maintenance takes place from 07:30 am (GMT+8) every Thursday for 5 to 10 minutes. We sincerely apologize for the inconvenience.
 2. 2015-12-29
  親愛的用戶您好,伺服器將於 2015-12-30 上午 06:00 至 14:00 進行維護及更新作業,維護期間內可能會有一段時間無法連線之情況,不便之處敬請見諒。
 3. 2015-04-11
  親愛的用戶您好,為提供更好的服務品質,聯合信用卡中心 (NCCC) 將於 2015/04/13 (一) 02:00 am 進行設備更新,預計更新約三個小時至 05:00 am,於更新期間暫時無法使用「信用卡交易」,不便之處,敬請見諒。
 4. 2013-11-02
  親愛的用戶您好,因 2013-11-03 (週日) 09:00 至 12:30 將進行電力施工,期間將暫停服務,因雨則可能延期,如有不便,敬請見諒。
 5. more
 1. First

  Introduction about ".嘟嘟."
  .嘟嘟.
 2. Second

  Introduction about "呆瓜瓜"
  呆瓜瓜
 3. Third

  Introduction about "Michelle♥"
  Michelle♥
 4. Fourth

  Introduction about "娜思佳❤"
  娜思佳❤
 5. Fifth

  Introduction about "紫昕"
  紫昕
 6. Sixth

  Introduction about "培妤♥"
  培妤♥
 7. Seventh

  Introduction about "滴雞精"
  滴雞精
 8. Eighth

  Introduction about "李寧"
  李寧
 9. Ninth

  Introduction about "♥呂薇 ♥"
  ♥呂薇 ♥
 10. Tenth

  Introduction about "涵妮"
  涵妮